Start

edit SideBar

Vad är Bottna Tillsammansodling?

Vad gör ni?
Vi odlar grönsaker, blommor,kryddor, bär och inte minst odlar vi en god jord.

Vem bestämmer vad man ska odla?
Alla tillsammans!

Hur mycket måste man jobba?
Så mycket man orkar och vill.

Hur delar ni på skörden?
Obyråkratiskt. Man skördar det man tycker att man gjort sig förtjänt av.

Hur organiserar ni arbetet?''
Ibland har vi arbetsdagar. Ibland jobbar vi några tillsammans. Ibland är set skönt att vara ensam.

Var håller ni till?
Vi arrenderar ca 2000 kvadratmeter lerig näringsrik åker på Skärholmen Nedergård, nära Brygge. Obegränsad tillgång till vatten. Havsutsikt!

Är du intresserad av att odla, men inte har en egen trädgård, har du bara inte kommit igång med odlingen eller vill ha sällskap i odlandet av en bättre framtid? Då tror vi att tillsammansodling är ett bra sätt för dig!